RÕNGU LA PIHLAKOBAR

VORM 1

Hankija nimi: Rõngu Lasteaed Pihlakobar

Hanke nimetus: Rõngu lasteaia väliala ehitustööd

Hanke liik: Alla lihthanke piirmäära hange

Hankedokumentide tingimustega nõustumise kinnitus

1.       Kinnitame, et oleme tutvunud hanke alusdokumentide ja nende lisadega ning nõustume täielikult Hankija esitatud tingimustega ning meile oli antud võimalus saada täiendavat informatsiooni hanke alusdokumentide kohta.

2.       Kinnitame, et meie pakkumus on esitatud kõiki hanke alusdokumentides esitatud tingimusi üle võttes. Aktsepteerime täielikult hanke alusdokumentides ja nende lisades sätestatud tingimusi ja kinnitame, et meie pakkumus on täielikus vastavuses hanke alusdokumentide ja nende lisade tingimustega.

3.       Kinnitame, et kui ükskõik millises hankemenetluse või lepingu täitmise etapis peaks siiski ilmnema pakkumuse mittevastavus esitatud nõuetele, siis oleme kohustatud selle esimesel võimalusel omal kulul tehniliste nõuetega vastavusse viima.

4.       Kinnitame, et meil on kõik võimalused ja vahendid hanke alusdokumentides sätestatud tingimuste kohase hanke nõuetekohaseks teostamiseks.

5.       Kinnitame, et kõik pakkumusele lisatud dokumendid moodustavad meie pakkumuse osa.

6.       Kinnitame, et esitatud pakkumus on jõus 30 kalendripäeva alates pakkumuste esitamise tähtpäevast.

7.       Kinnitame, et meil on kvalifitseerimiseks nõutud platside ja teede ehitamise kogemus (ettepaneku punkt 3.1):

Objekt

maksumus

Tellija nimi

kontaktandmed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.       Kinnitame, et meie kontaktandmed seoses pakkumusega on:

Pakkuja ärinimi              

Registrikood    

Aadress              

Telefon              

E-posti aadress

Arveldusarve number, panga nimi