Meie armas lasteaed Rõngus on pihlakobara sarnane. Siin askeldavad omanäolised putukad-mutukad: kiilikesed, mesilinnud, lepatriinud ja liblikad. Kuigi pihlakobar on väike, jätkub siin igale putukale üks pihlamari. Tänu marjas leiduvatele vitamiinidele (see on meie innovaatiline ja väga loominguline personal) on meie lapsed täis parajas koguses tarkust, liikumisrõõmu, laulu- ja mängulusti, krutskeid ja armastust. Selline Pihlakobar ongi meie lasteaed!Meie aadress on:

Nooruse 5
Rõngu
Tartumaa
61001

Tel 53 414 870
      7 459 584

Lasteaia e-posti aadress on: juhataja@rongulasteaed.edu.eeAllalaetavad looduse töövihikud PDF-formaadis:
sõimelastele, 4 a., 5 a. ja koolieelikutele.PIHLAKOBARA LAULUKE

pühendatud Rõngu Lasteaed Pihlakobar 55 juubeliks

On paigas, mil nimeks Rõngu,
majake, kus kodu hõngu.
Mudilast viib sinna tee -
me armas lasteaed on see!
Me majake küll väikene,
kuid temas särab päikene.
Tule, väike sõber, tere!
Ootab Pihlakobara pere.


Refr: Päevad mööduvad täies hoos,
suur ja väike üheskoos
avastamas, õppimas, mänguhoos -
nii on ikka meie loos.
Tore meil olla kobaras koos!


Meil õues kasvab pihlapuu,
saab temast rõõmu väike, suur.
Pihelgale pai kui teed,
sügisel saad pärlikee.
Suhu marja mõru moega,
aga see-eest võluväega.
Haigus siis ei kimbuta,
pihl sind kaitseb hoolega.


/Epp Väikene/AJALUGURõngu rahva jaoks asutati esimene lasteaed juba maikuus 1956. aastal. Rõngu Lasteaia esimene pesa oli köstrimaja sõbraliku pererahva juures, kus kolm töötajat teenindasid lapsi. Esialgu oli majas üks üheksa-liikmeline lasterühm. Kuna aga lasteaia ülalpidamine läks sovhoosile väga kulukaks, suleti see asutus õige pea. Oli väike paus, kuid varsti tõdeti taas, et Rõngu rahvas vajab lasteaeda. 1961. aastal alustaski 50-kohaline lasteaed tööd väikeses Valga maanteel asuvas endises külanõukogu hoones. Seitsmekümnendatel aastatel hakati kogu Eestis tüüpprojektide järgi lasteaedu ehitama. Nii ka Rõngus. Senini oli elatud ju lasteaia eluks kohandatud majades.

1973. aastal koliski lasteaed uude, avarasse kahekorruselisse majja Nooruse tänaval, mis tol korral vastas täpselt lasteaiale esitatud nõuetele. Lastepäevakodu oli tollal kuuerühmaline ja töötas ööpäevaringselt kuni 1981. aastani. Esimesena suleti sõimeealiste ööpäevased rühmad ja mõned aastad hiljem suleti ka kõik teised ööpäevased rühmad. Lapsi oli tol ajal rühmas 27-30.

Kui Eesti taasiseseisvus ja tekkisid omavalitsused, hakkas Rõngu sovhoos nii-öelda „võõraid lapsi“ välja suunama. Jäid Rõngu valla territooriumil elavad lapsed, neid aga jagus ainult kahte rühma. Suurt maja tühjaks ei jäetud, lasteaia majja paigutati õppima Rõngu Keskkooli algklasside lapsed. Kakskümmend aastat (kuni aastani 2010) jagas Rõngu Lasteaed oma katusealust sõbralikult Rõngu Keskkooliga. 2000 aastate algusaastad näitasid sündivuse vähenemist ka Rõngu valla piirkonnas. Sel ajal koondus lasteaed väga pisikeseks, majas oli ainult kaks lasterühma. Alates 2005 aastast on lapsi hakanud taas juurde tulema. 2005 aasta sügisel avati üle pika aja taas kolmas lasterühm ning 2006 aasta sügisel ka juba neljas lasterühm. Praegu toimibki lasteaed nelja-rühmalisena, sealhulgas üks sõimerühm ja kolm aiarühma.ÕPPEKAVA PRIORITEEDID 1. TERVISEEDENDUS
 2. LOODUSHOID

2014/2015 õppeaastal on õppe-kasvatustöö hüüdlause KUULA, MÄRKA, UURI! – keskendume laste arengu toetamisele läbi aktiivõppe metoodikate; läbi uurimis-, katsetamis- ja vaatlemistegevuste laste praktiliste loodus- ja keskkonnaalaste oskuste, teadmiste ja teadlikkuse arendamisele.

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõteteks on:

  1) lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;

  2) lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;

  3) lapse loovuse toetamine;

  4) mängu kaudu õppimine;

  5) humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;

  6) lapse arengut ja sotsialiseerimist soodustava keskkonna loomine;

  7) lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;

  8) üldõpetusliku tööviisi rakendamine;

  9) kodu ja lasteasutuse koostöö;

  10) eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.

Selleks, et õppekavas püstitatud eesmärke täide viia, toetavad meid

 • Toimekas ja rõõmsatujuline, meeskonnatööd austav personal
 • Õuesõppimise klass meie õuealal
 • Nukuteatri atribuutika koos paljude nukkudega
 • Vallavolikogu poolt kinnitatud arengukava • MEIE MAJAS TÖÖTAVAD:  pilt personalist

  Maive Sinijärv direktor
  Epp Väikene juhtivõpetaja
  Erle Põder eripedagoog-logopeed
  Malle Teder tugiisik
  Ave Holtsmeier tantsuringi juhendaja, tugiisik
  Hanno Padar muusikaõpetaja
  Riina Ostrak liikumisõpetaja
  Riina Ostrak Mesilindude rühma õpetaja
  Sirje Haav Mesilindude rühma õpetaja
  Ene Kipper õpetaja abi
  Merike Kirotar Kiilikeste rühma õpetaja
  Virve Luts Kiilikeste rühma õpetaja
  Karin Viilu õpetaja abi
  Riita Mäerand Liblikate rühma õpetaja
  Epp Väikene Liblikate rühma õpetaja
  Marju Hurt õpetaja abi
  Heli Akkermann Lepatriinude rühma õpetaja
  Maimu Reidolf Lepatriinude rühma õpetaja
  Kristi Kalmus õpetaja abi
  Tiina Kruuda kokk
  Piia Metsküla kokaabi
  Marek Rand aednik-majahoidja


  Rõngu Lasteaed Pihlakobar hoolekogu 2016/2017:  Dello Gea – Kiilikeste rühma lastevanemate esindaja
  delloplika@gmail.com

  Raudsepp Piret – Mesilindude rühma lastevanemate esindaja
  pirru83@hotmail.com

  Levin Heleri – Lepatriinude rühma lastevanemate esindaja
  heleri83@gmail.com

  Arras Celia – Liblikate rühma lastevanemate esindaja
  celia.arras@rongu.edu.ee

  Kuuskvere Aivar – vallavalitsuse esindaja
  aivar.kuuskvere@rongu.ee

  Kirotar Merike – lasteaia õpetajate esindaja
  merike303@gmail.com

  2016/2017 Õ-A SÜNDMUSTE KALENDERPLAAN
  SEPTEMBER  1.09 “Tere lasteaed!” – uue lasteaia-aasta avamine
  9.09 “Eite-taati kullakallid” (vanavanemate meeles pidamine saabuva vanavanemate päeva puhul 11.09)
  14.09 Iga-aastane VVV lasteaedade ühismatk - Mesilindude rühm
  15.09 Lasteaia sügisene spordipäev „Sügisandide võidujooks”, külas Valguta lapsed
  12.09-15.09 Lastevanemate rühmakoosolekud
  26.09-30.09 Aedviljaroogade nädal
  29.09 Mihklipäeva pidu “Sahvri saladused” (hoidiste näitus)
  Sept.- dets. Konkursil “Terviseturniir” osalemine (TAI)  OKTOOBER  5.10 Õpetajate päeva tähistamine
  14.10 Sügisene matk “Teele, teele kurekesed”
  20.10 Ettelugemise päev (teema täpsustub jooksvalt)
  24.10-28.10 Helkurite näitus. Liiklusohutuse teemapäev rühmades – “Helkur väike särab kui päike!”  NOVEMBER  1.11- 4.11 Liiklusohutuse teemapäev rühmades – “Traksid peale!”
  2.11 Hingedepäevale pühendatud küünalde näitus
  7.11-11.11 Isadepäeva tähistamine rühmades
  Täpsustub jooksvalt Maakondlikul spordipäeval osalemine Mesilindude rühma lastega
  25.11 Mardi-Kadri trall
  28.11 Advendiaja avamine “Jõuaks, jõuaks jõulud tulla”  DETSEMBER  5.12-9.12 Suutervishoiu teemapäev rühmades – “Kommi asemel”
  21.12 Toomapäev
  19.12 Lepatriinude rühma jõulupidu
  20.12 Liblikate rühma jõulupidu
  21.12 Mesilindude rühma jõulupidu
  Täpsustub jooksvalt Kiilikeste rühma jõulupidu  JAANUAR  6.01 Kolmekuningapäev rahvamängudega
  9.01-13.01 Taliharjapäeva matk “Heategu metsarahvale”
  17.01 Tõnisepäev
  18.01 Kell 10.00 Lepatriinu teater: Heategu
  23.01-27.01 Teemapäev rühmades – “Talvised ohud”  VEEBRUAR  1.02-10.02 Laste kunstitööde näitus “Palju õnne, lasteaed!”
  2.02 Küünlapäev
  14.02 Sõbrapäeva kohvik
  22.02 Kodumaa sünnipäeva tähistamine
  20.02-23.02 Rahvusroogade nädal
  28.02 “Vistel-vastel vastlatrall”  MÄRTS  1.03 kell 15.00 Eesti Lasteteater: Igaühele oma
  3.03-7.03 Nägemis- ja kuulmismeele teemapäev rühmades – “Teravad silmad ja kõrvad”
  13.03 Kell 11.30 Diana Liiv: Muinasjutt klaveril
  14.03 Emakeelepäevale pühendatud luulekonkurss
  24.03 Paastumaarjapäev (25. märts)
  27.03-31.03 Teatrinädalale pühendatud näitus “Minu lemmikraamat” ning etendus õpetajatelt  APRILL  Täpsustub jooksvalt Rühmakoosolekud
  10.04-13.04 Lihavõtteroogade nädal
  12.04 Kell 11.15 Võlumaa Lasteteater: Kessu ja Tripp
  13.04 “Munakoksipäev”– kevadpühade tähistamine rühmades
  17.04-21.04 Südamenädal, matk loodusesse
  19.04 Lahtiste uste päev kell 8.30-12.00
  28.04 “Nõiad sportima” – kevadine spordipäev  MAI  2.05-6.05 Teemapäev rühmades – “Putukate ohtlikkus inimesele”
  8.05-12.05 Emadepäeva tähistamine rühmades
  10.05 Kell 9.30 Teater Rõõmulill: Päikesekiir õpib nägema
  Täpsustub jooksvalt Maakondlikul spordipäeval osalemine Mesilindude rühma lastega
  26.05 Mesilindude rühma koolisaatmispidu  JUUNI  1.06 Lastekaitsepäev  AUGUST  21.08-25.08 Liivalossipäev


  Rõngu Lasteaed Pihlakobar on avatud kell 7.00 – 17.30 Tulles vastu nende lastevanemate soovile, kes peavad kella 7-ks tööle minema, on lasteaias valverühm avatud tööpäeviti alates kell 6.45 ja suletakse kell 18.00

  Lasteaias töötab neli rühma. Kokku on meie majas 80 lasteaialast.

  Toidupäeva maksumus lasteaias on 1,42 eurot kolme toidukorra eest. 0,32 eurot sellest tasub Rõngu vald iga kohalkäidud päeva eest, 1,10 eurot tuleb tasuda lapsevanemal. Toiduraha maksab lapsevanem jooksva kuu eest koos kohamaksuga, mis on 16 eurot olenemata kohalkäidud päevade arvust. Kui ühest perest käib lasteaias rohkem kui üks laps, on kohatasu 13 eurot kuus. Tasaarvestus puudutud päevade kohta toiduraha osas tehakse järgmisel kuul. Juulis oleme kollektiivpuhkusel, siis ei pea kohatasu maksma.

  Palume haiget last mitte tuua lasteaeda: sellega ohustame teiste laste ning õpetajate tervist, ka on haigel lapsel raske viibida lastekollektiivis.

  Lapsed võtame lasteaeda lapsevanema avalduse põhjal avalduste saabumise järjekorras.

  Toidukordade arvu päevas saab muuta lapsevanem enda soovil hiljemalt jooksva kuu esimeseks päevaks.  Siit saab alla laadida avalduse esitamise blanketi:  "avalduse esitamise blankett.doc"

  Rõngu Lasteaed Pihlakobar kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku. Oleme enestele eesmärgiks püstitanud, et meie lasteaias sööb laps ainult tervislikku toitu (kodumaisest toorainest valmistatud soe toit, ilma säiltusaineteta hoidised AS Rõngu Mahlast, rohke puu- ja juurvili - seda pakume lastele ka iga päev lõunaooteks). Iga päev on lasteaia menüüs piim, kord nädalas sööme lõunaks sea- või loomaliha, ülejäänud päevadel kana- või kalatoitu.

  Pöörame suurt tähelepanu rohkele värskes õhus viibimisele ning sportlike eluviiside kujundamisele lapses. Võtame osa loodusmatkadest, pea igapäevaselt külastame oma kaunist Hiugemäe loodusparki, kus viime läbi ka üritusi ja jälgime looduse elu. Kaks korda aastas toimub suurem spordipäev koos meie sõpradega Valguta lasteaiast. Õues käime iga päev igasuguse ilmaga. Õues toimuvad ka paljud liikumistegevused. Talvel käime me kelgutamas, suvel mängime õues vahvaid liikumis- ja avastamismänge.

  Meie õuealal on turvalised ja mitmekesised mänguvahendid, maja on värskelt remonditud ja kaasaegne.

  Teeme koostööd peredega ning meie suurim soov on, et ka kodudes hakatakse rohkem hindama tervislikke eluviise - sest eks üheskoos on meil ju palju kergem püstitatud eesmärkideni jõuda.  Allalaetav PDF-formaadis voldik "Ei kiusamisele":
  Voldik - Ei kiusamisele.pdf  FOTOGALERII  Lasteaia lõpetajad 2017


  Piknik Lepatriinude rühmas


  Mesilindude lõpuekskursioon


  Spordipäev Tartus


  Pesto valmistamine


  Lepatriinude emadepäeva pidu


  Emadepäev Liblikad


  Lepatriinude avastusõpe "Putukad maal ja vees"


  Avatud uste päev


  Liblikate nõiajoogi nõidumine


  Nõiad sportima


  Limnoloogia


  Kiilikesed: Salati valmistamine Südamele hääl


  Kiilikesed: Kevadine südamesõbra matk Lossimäele


  Südame kuulamine Kiilikeste rühmas


  Kiilikesed: Munavõi valmistamine


  Kiilikesed: Vee filtreerimine ja erinevate vete võrdlus


  Lepatriinude kevadmatk


  Südamenädal Lepatriinudes


  Tervislik toitumine Lepatriinude rühmas


  Avastusõpe Lepatriinude rühmas "Prügikoll ärkab talveunest"


  Mesilindude kevadine matk


  Emakeeles kaunis luule


  Mesilinnud tegid tervislikku müslit


  Lepatriinud emakeelepäeval


  Teemanädal - Ma näen ja kuulen


  Lepatriinud kokkavad


  Lepatriinud ja Liblikad vastlatrallil


  Teemanädal Lepatriinude rühmas - Rahvusroad


  Vastlapäev


  Vabariigi aastapäev


  Mesilinnud sõbrapäeval Valgutas


  Sõbrapäev


  Mesilinnud Lepatriinude juures lasteaia sünnipäeval


  Lepatriinude rühma 112


  Lasteaia maja sünnipäev Lepatriinude rühmas koos Liblikatega


  Lepatriinude Taliharjapäeva matk


  Kiilikeste talvematk


  Metsloomi söötmas


  Mesilinnud observatooriumis


  Mesilindude talvine matk


  Mesilindude jõulupidu


  Liblikate jõulupidu


  Mesilindude piparkoogitegu


  Kiilikeste jõulupidu


  Kiilikeste piparkoogitegu


  Lepatriinude jõulupidu


  Mesilinnud Tartu Lille Majas Võlumaal


  Kadritrall


  Liblikatel külas sepp Jaan


  Liblikad Tipe OÜ-s


  Liblikad Konsumis


  Liblikate isadepäev


  Lepatriinude esimesed talverõõmud


  Lepatriinude hommik issidega


  Hingedepäeva küünalde näitus


  Spordipäev Tartus


  Mesilindude isadepäev


  Helkurite näitus


  Kiilikeste isadepäev


  Liblikate matk


  Mesilindude sügismatk


  Väikeste Lepatriinude päevad lasteaias


  Spordipäev


  Salatite valmistamine Kiilikeste rühmas


  Kiilikeste sügismatk Lossimäele


  Mihklipäev


  Mesilinnud loomaaias


  Mesilinnud salatit tegemas


  Mesilindude smuutipäev


  Mesilindude matk Vellaveres


  Tere lasteaed!


  Lasteaia juubel


  Koolisaatmispidu


  Tervist Edendav Lasteaed

  Serverit teenindab EENet

  web counter
  JOOKSEV INFO:  Rühmade töökorraldus suvel:

  Lepatriinude ja Liblikate rühmad lähevad kokku alates 21.06

  Kiilikeste ja Mesilindude rühmad lähevad kokku alates 16.06

  Juulikuus on lasteaed kollektiivpuhkusel

  Augustis on rühmad koos 1.08 – 11.08  Rõõmsat suveaega kõigile peredele ja koostööpartneritele!