Meie armas lasteaed Rõngus on pihlakobara sarnane. Siin askeldavad omanäolised putukad-mutukad: kiilikesed, mesilinnud, lepatriinud ja liblikad. Kuigi pihlakobar on väike, jätkub siin igale putukale üks pihlamari. Tänu marjas leiduvatele vitamiinidele (see on meie innovaatiline ja väga loominguline personal) on meie lapsed täis parajas koguses tarkust, liikumisrõõmu, laulu- ja mängulusti, krutskeid ja armastust. Selline Pihlakobar ongi meie lasteaed!Meie aadress on:

Nooruse 5
Rõngu
Tartumaa
61001

Tel 53 414 870
      7 459 584

Lasteaia e-posti aadress on: juhataja@rongulasteaed.edu.eeAllalaetavad looduse töövihikud PDF-formaadis:
sõimelastele, 4 a., 5 a. ja koolieelikutele.PIHLAKOBARA LAULUKE

pühendatud Rõngu Lasteaed Pihlakobar 55 juubeliks

On paigas, mil nimeks Rõngu,
majake, kus kodu hõngu.
Mudilast viib sinna tee -
me armas lasteaed on see!
Me majake küll väikene,
kuid temas särab päikene.
Tule, väike sõber, tere!
Ootab Pihlakobara pere.


Refr: Päevad mööduvad täies hoos,
suur ja väike üheskoos
avastamas, õppimas, mänguhoos -
nii on ikka meie loos.
Tore meil olla kobaras koos!


Meil õues kasvab pihlapuu,
saab temast rõõmu väike, suur.
Pihelgale pai kui teed,
sügisel saad pärlikee.
Suhu marja mõru moega,
aga see-eest võluväega.
Haigus siis ei kimbuta,
pihl sind kaitseb hoolega.


/Epp Väikene/AJALUGURõngu rahva jaoks asutati esimene lasteaed juba maikuus 1956. aastal. Rõngu Lasteaia esimene pesa oli köstrimaja sõbraliku pererahva juures, kus kolm töötajat teenindasid lapsi. Esialgu oli majas üks üheksa-liikmeline lasterühm. Kuna aga lasteaia ülalpidamine läks sovhoosile väga kulukaks, suleti see asutus õige pea. Oli väike paus, kuid varsti tõdeti taas, et Rõngu rahvas vajab lasteaeda. 1961. aastal alustaski 50-kohaline lasteaed tööd väikeses Valga maanteel asuvas endises külanõukogu hoones. Seitsmekümnendatel aastatel hakati kogu Eestis tüüpprojektide järgi lasteaedu ehitama. Nii ka Rõngus. Senini oli elatud ju lasteaia eluks kohandatud majades.

1973. aastal koliski lasteaed uude, avarasse kahekorruselisse majja Nooruse tänaval, mis tol korral vastas täpselt lasteaiale esitatud nõuetele. Lastepäevakodu oli tollal kuuerühmaline ja töötas ööpäevaringselt kuni 1981. aastani. Esimesena suleti sõimeealiste ööpäevased rühmad ja mõned aastad hiljem suleti ka kõik teised ööpäevased rühmad. Lapsi oli tol ajal rühmas 27-30.

Kui Eesti taasiseseisvus ja tekkisid omavalitsused, hakkas Rõngu sovhoos nii-öelda „võõraid lapsi“ välja suunama. Jäid Rõngu valla territooriumil elavad lapsed, neid aga jagus ainult kahte rühma. Suurt maja tühjaks ei jäetud, lasteaia majja paigutati õppima Rõngu Keskkooli algklasside lapsed. Kakskümmend aastat (kuni aastani 2010) jagas Rõngu Lasteaed oma katusealust sõbralikult Rõngu Keskkooliga. 2000 aastate algusaastad näitasid sündivuse vähenemist ka Rõngu valla piirkonnas. Sel ajal koondus lasteaed väga pisikeseks, majas oli ainult kaks lasterühma. Alates 2005 aastast on lapsi hakanud taas juurde tulema. 2005 aasta sügisel avati üle pika aja taas kolmas lasterühm ning 2006 aasta sügisel ka juba neljas lasterühm. Praegu toimibki lasteaed nelja-rühmalisena, sealhulgas üks sõimerühm ja kolm aiarühma.ÕPPEKAVA PRIORITEEDID 1. TERVISEEDENDUS
 2. LOODUSHOID

2014/2015 õppeaastal on õppe-kasvatustöö hüüdlause KUULA, MÄRKA, UURI! – keskendume laste arengu toetamisele läbi aktiivõppe metoodikate; läbi uurimis-, katsetamis- ja vaatlemistegevuste laste praktiliste loodus- ja keskkonnaalaste oskuste, teadmiste ja teadlikkuse arendamisele.

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõteteks on:

  1) lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;

  2) lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;

  3) lapse loovuse toetamine;

  4) mängu kaudu õppimine;

  5) humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;

  6) lapse arengut ja sotsialiseerimist soodustava keskkonna loomine;

  7) lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;

  8) üldõpetusliku tööviisi rakendamine;

  9) kodu ja lasteasutuse koostöö;

  10) eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.

Selleks, et õppekavas püstitatud eesmärke täide viia, toetavad meid

 • Toimekas ja rõõmsatujuline, meeskonnatööd austav personal
 • Õuesõppimise klass meie õuealal
 • Nukuteatri atribuutika koos paljude nukkudega
 • Vallavolikogu poolt kinnitatud arengukava • MEIE MAJAS TÖÖTAVAD:  pilt personalist

  Maive Sinijärv direktor
  Erle Põder eripedagoog-logopeed
  Malle Teder tugiisik
  Ave Holtsmeier tantsuringi juhendaja, tugiisik
  Hanno Padar muusikaõpetaja
  Riina Ostrak liikumisõpetaja
  Riina Ostrak Mesilindude rühma õpetaja
  Sirje Haav Mesilindude rühma õpetaja
  Ene Kipper õpetaja abi
  Merike Kirotar Kiilikeste rühma õpetaja
  Virve Luts Kiilikeste rühma õpetaja
  Karin Viilu õpetaja abi
  Riita Mäerand Liblikate rühma õpetaja
  Epp Väikene Liblikate rühma õpetaja
  Marju Hurt õpetaja abi
  Heli Akkermann Lepatriinude rühma õpetaja
  Maimu Reidolf Lepatriinude rühma õpetaja
  Kristi Kalmus õpetaja abi
  Tiina Kruuda kokk
  Piia Metsküla kokaabi
  Marek Rand aednik-majahoidja


  Rõngu Lasteaed Pihlakobar hoolekogu 2017/2018:  Raudsepp Piret – Kiilikeste rühma lastevanemate esindaja
  pirru83@hotmail.com

  Lehis Kaari Johanna – Mesilindude rühma lastevanemate esindaja
  kaari.lehis@mail.ee

  Levin Heleri – Lepatriinude rühma lastevanemate esindaja
  heleri83@gmail.com

  Valdmann Henri – Liblikate rühma lastevanemate esindaja
  henri.valdmann@gmail.com

  Lepik Anneli – vallavalitsuse esindaja, lastekaitsespetsialist
  anneli.lepik@elva.ee

  Väikene Epp – lasteaia õpetajate esindaja
  epp.vaikene@rongulasteaed.edu.ee

  2017/2018 Õ-A SÜNDMUSTE KALENDERPLAAN
  AUGUST  28. Mesilindude rühma lastevanemate koosolek  SEPTEMBER  1. “Tere lasteaed!” – uue lasteaia-aasta avamine
  4.-8. Vanavanemate meelespidamine vanavanemate päeva puhul (10.09)
  7. kell 16.30 Lepatriinude rühma lastevanemate koosolek
  12. kell 16.30 Kiilikeste rühma lastevanemate koosolek
  13. kell 9.30 VVV lasteaedade ühismatk – Kiilikeste rühm
  22. kell 9.00 Pildistamine
  22. kell 17.00 Liblikate rühma lastevanemate koosolek
  29. kell 16.30 Sportlik mihklipäeva pidu
  Sept.-okt. Sügisene matk  OKTOOBER  5. Õpetajate päeva tähistamine
  2.-13. Leivapäev  NOVEMBER  7. kell 16.30 Lepatriinude ja Liblikate rühma ühine isadepäeva pidu
  10. kell 16.30 Kiilikeste rühma isadepäeva pidu
  13. kell 16.00 Mesilindude rühma isadepäeva pidu
  9.-24. Mardi- või kadripäeva tähistamine rühmades
  Täpsustub jooksvalt Maakondlikul spordipäeval osalemine Kiilikeste rühma lastega  DETSEMBER  1. kell 9.30 Advendiaja avamine
  18. kell 16.00 Mesilindude rühma jõulupidu
  19. kell 16.30 Liblikate rühma jõulupidu
  20. kell 16.30 Kiilikeste rühma jõulupidu
  21. kell 16.30 Lepatriinude rühma jõulupidu
  21. Toomapäev  JAANUAR  5. kell 9.30 Kuuse ärasaatmine lauluga – kolmekuningapäeva tähistamine
  8.-31. Taliharjapäeva matk “Heategu metsarahvale”  VEEBRUAR  5.-28. Laste kunstitööde näitus „Palju õnne, Eestimaa!“
  5. Palju õnne, Pihlakobar – tähistamine rühmades
  8. Kell 10.00 lasteteater Lepatriinu: Eile, täna, homme
  13. Vastlapäev „Linaliugu, pikka kiudu…“
  14. Sõbrapäev / Valguta lapsed külas Kiilikeste rühma lastel
  22. kell 16.30 Eestimaa 100. sünnipäeva tähistamine  MÄRTS  6. Logopeedide päeva tähistamine
  12.-16. kell 9.30 Emakeelepäevale pühendatud luulekonkurss
  14. Kell 15.00 lasteteater Teatrike: Havi keelest, Havi meelest
  29. Munakoksipäev – kevadpühade tähistamine rühmas  APRILL  Täpsustub jooksvalt Rühmakoosolekud
  16.-20. Südamenädal, matk loodusesse  MAI  3. kell 10.30 Putukate-mutukate kevadine spordipäev
  7.-11. kell 16.30 Emadepäeva tähistamine rühmades
  11. kell 16.30 Liblikate rühma emadepäeva pidu
  Täpsustub jooksvalt Maakondlikul spordipäeval osalemine Kiilikeste rühmaga
  31. kell Kiilikeste rühma koolisaatmispidu  JUUNI  1. Lastekaitsepäeva tähistamine


  Rõngu Lasteaed Pihlakobar on avatud kell 7.00 – 17.30 Tulles vastu nende lastevanemate soovile, kes peavad kella 7-ks tööle minema, on lasteaias valverühm avatud tööpäeviti alates kell 6.45 ja suletakse kell 18.00

  Lasteaias töötab neli rühma. Kokku on meie majas 80 lasteaialast.

  Toidupäeva maksumus lasteaias on 1,42 eurot kolme toidukorra eest. 0,32 eurot sellest tasub Rõngu vald iga kohalkäidud päeva eest, 1,10 eurot tuleb tasuda lapsevanemal. Toiduraha maksab lapsevanem jooksva kuu eest koos kohamaksuga, mis on 16 eurot olenemata kohalkäidud päevade arvust. Kui ühest perest käib lasteaias rohkem kui üks laps, on kohatasu 13 eurot kuus. Tasaarvestus puudutud päevade kohta toiduraha osas tehakse järgmisel kuul. Juulis oleme kollektiivpuhkusel, siis ei pea kohatasu maksma.

  Palume haiget last mitte tuua lasteaeda: sellega ohustame teiste laste ning õpetajate tervist, ka on haigel lapsel raske viibida lastekollektiivis.

  Lapsed võtame lasteaeda lapsevanema avalduse põhjal avalduste saabumise järjekorras.

  Toidukordade arvu päevas saab muuta lapsevanem enda soovil hiljemalt jooksva kuu esimeseks päevaks.  Siit saab alla laadida avalduse esitamise blanketi:  "avalduse esitamise blankett.doc"

  Rõngu Lasteaed Pihlakobar kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku. Oleme enestele eesmärgiks püstitanud, et meie lasteaias sööb laps ainult tervislikku toitu (kodumaisest toorainest valmistatud soe toit, ilma säiltusaineteta hoidised AS Rõngu Mahlast, rohke puu- ja juurvili - seda pakume lastele ka iga päev lõunaooteks). Iga päev on lasteaia menüüs piim, kord nädalas sööme lõunaks sea- või loomaliha, ülejäänud päevadel kana- või kalatoitu.

  Pöörame suurt tähelepanu rohkele värskes õhus viibimisele ning sportlike eluviiside kujundamisele lapses. Võtame osa loodusmatkadest, pea igapäevaselt külastame oma kaunist Hiugemäe loodusparki, kus viime läbi ka üritusi ja jälgime looduse elu. Kaks korda aastas toimub suurem spordipäev koos meie sõpradega Valguta lasteaiast. Õues käime iga päev igasuguse ilmaga. Õues toimuvad ka paljud liikumistegevused. Talvel käime me kelgutamas, suvel mängime õues vahvaid liikumis- ja avastamismänge.

  Meie õuealal on turvalised ja mitmekesised mänguvahendid, maja on värskelt remonditud ja kaasaegne.

  Teeme koostööd peredega ning meie suurim soov on, et ka kodudes hakatakse rohkem hindama tervislikke eluviise - sest eks üheskoos on meil ju palju kergem püstitatud eesmärkideni jõuda.  Allalaetav PDF-formaadis voldik "Ei kiusamisele":
  Voldik - Ei kiusamisele.pdf  FOTOGALERII  Liblikate heategu metsarahvale


  Mesilindude talvine matk - 2018


  Lepatrinnude matk Heategu metsarahvale


  Lepatriinude avastusõpe


  Liblikate rühma moeshow - õpime riietuma vastavalt aastaajale


  Kolmekuningapäev Liblikate rühmas


  Kolmekuningapäev lasteaias


  Kiilikeste taliharjapäeva matk


  Liblikate jõulud


  Liblikate rühma projekt TERAST LEIVANI


  Kiilikeste jõulupidu


  Kiilikesed osalemas loodusmuuseumi õppeprogrammis "Loomad talvel"


  Kiilikeste õppekäik Tamme talli


  Kiilikeste õppeprogramm Eesti Põllumajandusmuuseumis "Teraviljast leivani"


  Kiilikeste isadepäev Maanteemuuseumis


  Kiilikeste kiriku külastus


  Piparkookide valmistamine Mesilindude rühmas


  Mesilindude jõulupidu


  Lepatriinude jõulupidu


  Lepatriinude jõuluootus


  Lepatriinud: Liiklusohutus pimedal ajal


  Lepatriinud: Küll on kena kelguga


  Lepatriinude ettevalmistused jõuludeks


  Lepatriinud: Hammaste tervis


  Lepatriinud: Me kolmekesi tuleme präänikute maalt


  Advendiaja avamine


  Liblikate tegemised


  Lepatriinud tervist edendamas


  Suitsupääsuke 55


  Lepatriinude ja Liblikate kadripäev


  Kadripäev Liblikate rühmas


  Munavõi valmistamine Mesilindudes


  Mesilindude isadepäev


  Liblikate rühma isadepäeva pidu


  Lepatriinud jooksevad Marti


  Isadepäevale pühendatud perepidu Lepatriinude rühmas


  Lepatriinud rõõmustavad esimese lume üle!


  Tervist Edendav Lasteaed

  Serverit teenindab EENet

  web counter
  JOOKSEV INFO:  5.02 – 28.02 Laste kunstitööde näitus „Palju õnne, Eestimaa!“

  E 5.02 Palju õnne, Pihlakobar – tähistamine rühmades

  N 8.02 kell 10.00 Lasteteater Lepatriinu: Eile, täna, homme

  T 13.02 Vastlapäev: Linaliugu, pikka kiudu

  K 14.02 Sõbrapäev: Valguta lapsed külas Kiilikeste rühma lastel

  N 22.02 kell 16.30 Pidu saalis: Eestimaa 100. sünnipäeva tähistamine