RÕNGU LA PIHLAKOBAR


Hoolekogu esimees 2023-24 õa on Merle Miliste

Elva valla koolieelse lasteasutuse hoolekogu moodustamise kord ja töökord:

https://www.riigiteataja.ee/akt/423122023062