RÕNGU LA PIHLAKOBAR

Killukesi Aakre Lasteaed-Algkooli ajaloost 

1731 Aakre mõisakooli esmamainimine

Koolmeister Jaan Oona õpetas lastele lugemist, rehken­damist, kirjutamist.

Aakre vallas haridust ja teadmisi jaganud koolid: Põhu kool, Aakre- Pühaste algkool, Vene õigeusu kool, Aakre kool

Ühekorruseline kivist mõisahoone ehitati 19.sajandil.

1920 põles maha Põhu kooli hoone, kool toodi mõisas­se, nimeks Aakre Põhu Algkool

1923 Aakre 6-kl. Algkool

Koolid on Aakres äärmiselt viletsas seisukorras. 1920.a. põles Põhu koolimaja ühes sisseseadega maani maha. Nüüd töötab kool kohalikus härrastemajas. Ma­jast saadi ainult osa koolile. Magamise tuba puudub täies­ti, mille tõttu peavad lapsed klassitubades ma­ga­ma. Klassituba, milles 40 õpilase ümber, on pime, ise­äranis aga siis, kui ilm pilves. Läinud aastal otsustas va­llavolikogu koolile lambid osta, kuid see on seni teo­s­tamata.                                Postimees, 1924, 4.XII

Aakre kooli hoone 1932 - Aakre kooli arhiivi ajalooline foto

Foto: Viimane koolipäev Aakres 18. mai 1932

1934 Arnold Matteuse projekti järgi ehitati härraste­ma­ja ümber kahekorruseliseks koolimajaks

1944 Aakre Mittetäielik Keskkool

1962 Aakre 8- kl. Kool

1964-1973 Aakre Algkool

1988  -   Aakre Lasteaed- Algkool

Aakre Lasteaed-Algkooli on lõpetanud aastatel 1994-2007 neliteist lendu 132 õpilasega.

2022 - Rõngu Lasteaed Pihlakobara Aakre maja rühmad