Nooruse 5, Rõngu, Tartumaa, Elva vald
Tel 51940525, 56643773
DIREKTOR: marge jaasi-tamm
direktor@rongulasteaed.edu.ee

Ajaloost


Rõngu rahva jaoks asutati esimene lasteaed juba maikuus 1956. aastal. Rõngu Lasteaia esimene pesa oli köstrimaja sõbraliku pererahva juures, kus kolm töötajat teenindasid lapsi. Esialgu oli majas üks üheksa-liikmeline lasterühm. Kuna aga lasteaia ülalpidamine läks sovhoosile väga kulukaks, suleti see asutus õige pea. Oli väike paus, kuid varsti tõdeti taas, et Rõngu rahvas vajab lasteaeda. 1961. aastal alustaski 50-kohaline lasteaed tööd väikeses Valga maanteel asuvas endises külanõukogu hoones. Seitsmekümnendatel aastatel hakati kogu Eestis tüüpprojektide järgi lasteaedu ehitama. Nii ka Rõngus. Senini oli elatud ju lasteaia eluks kohandatud majades.

1973. aastal koliski lasteaed uude, avarasse kahekorruselisse majja Nooruse tänaval, mis tol korral vastas täpselt lasteaiale esitatud nõuetele. Lastepäevakodu oli tollal kuuerühmaline ja töötas ööpäevaringselt kuni 1981. aastani. Esimesena suleti sõimeealiste ööpäevased rühmad ja mõned aastad hiljem suleti ka kõik teised ööpäevased rühmad. Lapsi oli tol ajal rühmas 27-30.

Kui Eesti taasiseseisvus ja tekkisid omavalitsused, hakkas Rõngu sovhoos nii-öelda „võõraid lapsi“ välja suunama. Jäid Rõngu valla territooriumil elavad lapsed, neid aga jagus ainult kahte rühma. Suurt maja tühjaks ei jäetud, lasteaia majja paigutati õppima Rõngu Keskkooli algklasside lapsed. Kakskümmend aastat (kuni aastani 2010) jagas Rõngu Lasteaed oma katusealust sõbralikult Rõngu Keskkooliga. 2000 aastate algusaastad näitasid sündivuse vähenemist ka Rõngu valla piirkonnas. Sel ajal koondus lasteaed väga pisikeseks, majas oli ainult kaks lasterühma. Alates 2005 aastast on lapsi hakanud taas juurde tulema. 2005 aasta sügisel avati üle pika aja taas kolmas lasterühm ning 2006 aasta sügisel ka juba neljas lasterühm. Praegu toimibki lasteaed nelja-rühmalisena, sealhulgas üks sõimerühm ja kolm aiarühma.