RÕNGU LA PIHLAKOBAR

NÕUANDENURK

Juhend erivajadustega laste peredele 2023

Sotsiaalministeeriumi infomaterjal „Kes aitab ja kuhu pöörduda, kui laps vajab rohkem tuge?“ on mõeldud erivajadusega lapse vanemale. Materjali eesmärk on toetada erivajadusega lapse vanemat ning lihtsustada abi leidmist. Samuti on siin ülevaatlik info spetsialistidele – ülevaade erinevate asutuste rollidest peredele sobivaima toe ja abi leidmisel. https://sm.ee/sites/default/files/styles/media_full/public/2023-11/Juhend%20erivajadustega%20peredele-1.png