RÕNGU LA PIHLAKOBAR


Rõngu lasteaed PIHLAKOBAR on munitsipaallasteaed Elva vallas.

Lasteaial on 9 rühma (3 sõimerühma, 3 aiarühma ja 3 liitrühma) ja kokku käib siin 142 last.

Lasteaia eri vanuseastmete rühmaruumid on nimetatud pihlapuu aastasest arengust lähtudes:

sõimerühm PIHLAPUNGAD
3-4 aastaste rühm PIHLALEHED

4-6 aastaste rühm PIHLAÕIED

6-7 aastaste rühm  PIHLAMARJAD

Rühmad:

Õiepõrnikad
Lepatriinud
Liblikad
Mesimummid
Rõõmuritsikad
Õnnetriinud
Müramardikad
Tammekesed
Tõrukesed

MISSIOON
meie lasteaed on koht:
  • kus lapsed tunnevad end hästi
  • kuhu lapsevanemad tahavad oma lapsi tuua
  • kus personalil on hea töötada

VISIOON

Turvalises ja kaasaegses mängu- ja õpikeskkonnas tegutseb loov ja rõõmsameelne laps, kelle individuaalsust arvestatakse koostöös tema perega

VÄÄRTUSTAME:
  • hoolivust ja lugupidamist kõigi ja kõige suhtes
  • hästi toimivat koostööd kõigi osapoolte vahel
  • loovust, mängulisust, algatusvõimet ja avatust uuendustele
  • iga lapse isikupära
  • tervislikku eluviisi
  • rahvakultuuri läbi traditsiooniliste ürituste ja õpitegevuste