RÕNGU LA PIHLAKOBAR

27. veebruaril toimus „Kasvades oma toiduga“ seminar, mille käigus sai kogutud juurde uusi teadmisi ning korjatud vahvaid nippe ja ideid.  Tutvustati uut õppematerjali „ÕPPEAED SÜGISEST SÜGISENI. Õppeaia loomise abimaterjal", mis keskendub kooli ja lasteaia tingimustesse sobivatele taimekasvatuse lahendustele, aga neid teadmisi saab kasutada ka era- või kogukonnaaias toimetades. 

Ligi sajaleheküljelise materjali koostas A. Ehlvest Tartu loodusmajast.


 https://kasvadesomatoiduga.emu.ee/loovharidusprogramm/materjalid/

Lisaks anti kaasa tore stardipakett külvimulla, erinevate seemnete, lambavilla graanulite ning A. Luige raamatuga „Porgand Piia seiklused“ osalemaks kampaaniates AKNALAUAKURK 2023 ja PORGAND PIIA 2023.   


Soovime Rõõmuritsikate perele toredat tegutsemist -

 ise tehtud, hästi tehtud!  

 


Tervisemeeskonda kuuluvad:

1.

Epp Väikene

Õppejuht, tervisemarjakeste juht

2.

Laine Hansen

Mesimummide rühma õpetaja 

3.

Karmen Meister

Müramardikate   rühma õpetaja abi

4.

Marju Hurt

Müramardikate  rühma abiõpetaja

5.

Riina Ostrak

Õnnetriinude rühma õpetaja

6.

Eve Tiirik

Rõõmuritsikate   rühma õpetaja 

7.

Ewe-Ly Oja

Liikumisõpetaja

 8.

Erle Oras

Müramardikate rühma õpetaja

 9. Karin KarroLiblikate rühma abiõpetaja
 10. Marit KurmLepatriinude rühma õpetaja
 11.Reelika LoosTõrukeste rühma abiõpetaja


Tervise- ja liikluskasvatus on osa Rõngu Lasteaed Pihlakobar õppekavast (valdkond Mina ja keskkond ainekavas), mille alusel õppimine ja teadmiste omandamine toimub mängu kaudu ja on lõimitud igapäeva planeeritud tegevustesse. Koolieelne iga on otsustav periood individuaalse tervisekäitumise ja harjumuste kujundamiseks, mis moodustavad edaspidi igaühe elustiili ja panevad aluse kogu eluks.      

Rõngu Lasteaed Pihlakobar 2022-23 aasta teema: „Töökasvatus ja ettevõtlikkus“

Moto: „Ise tehtud, hästi tehtud!“

Peaeesmärk: laste, õpetajate ning lastevanemate kehalise tervise ja vaimse tasakaalu toetamine läbi koostöö ja viie vaimse tervise vitamiini - liikumise, puhkamise, teadliku toitumise, heade suhete ja meeldivate emotsioonide kogemise - kaudu.  

Alaeesmärgid:

1. Igapäeva(sh töö)tegevuste ja ürituste läbiviimine värskes õhus.

2. Mitmekesiste lõõgastavate liikumis-/puhkepauside rakendamine õppetegevuste läbiviimisel.

3. Lastel tervisliku toitumise, hügieeniharjumuste ja lauakommete kujundamine.

4. Väärtuskasvatuse juurutamine läbi meeskonnatöö ning igapäevaste tegevuste.

5. Töötajate heaolu ja tervise edendamine läbi erinevate ühistegevuste ja terviseteemalise info jagamise.

6. Lapsevanemate kaasamine ürituste õnnestumisse, nende teavitamine igakuistest üritustest ning vaimse ja kehalise tervise tasakaalus hoidmise kohta info edastamine (peaasi.ee).

7. Koostöö arendamine ja tugevdamine erinevatel tasanditel laste ning lasteaia personali tervise nimel: koostöö erinevate huvigruppidega (Rõngu Keskkool, rahvamaja, valla lasteaiad jne) ühisüritused, tunnustamine, koolitused; keskkonna analüüs ja parendamine. 


Iga tervist väärtustav "pihlamari" (laps, töötaja, lapsevanem):
  • hoolib enda ja teiste tervisest ja viibib lasteaias tervena
  • on eeskujuks ja innustab ka teisi tervisliku eluviisi põhimõtteid järgima
  • liigub igapäevaselt värskes õhus
  • sööb tervislikku toitu
  • soodustab oma käitumisega positiivset suhtlust
  • hoiab tasakaalu töö/õppimise ja puhkuse vahel


TEGEVUSPLAAN

Teostamise

aeg

Tegevus

Läbiviija-vastutaja

Märkused

Pidev

Virgutusvõimlemine lastele,

liikumispauside rakendamine õppetegevuste läbiviimisel

Rühmaõpetajad

Kajastub ELIISis

Pidev

Lapse rühi jälgimine (kehaasend eri tegevuste puhul; sobivad jalanõud; kasvule vastav mööbel)

Rühmaõpetajad,

liikumisõpetaja

Koostöös lastevanematega

Pidev

Liikumismängu läbiviimine lastega (soovitavalt laste õues oleku ajal)

Rühmaõpetajad,

liikumisõpetaja

 

Kajastub

ELIISis

Vähemalt 1 x kuus

Jalutus- ja õppekäigud, matkad loodusesse

Rühmaõpetajad,

liikumisõpetaja

Kajastub

ELIISis

1-2 x kuus

Kokandustegevused

Rühmaõpetajad

Kajastub

ELIISis

1 x kuus

Tegevused vee-liiva-savitoas

Rühmaõpetajad

Kajastub ELIISis

1 x nädalas

Tervise- või liikluskasvatuse teema käsitlemine lõimitud õppetegevuses

Rühmaõpetajad

Kajastub

ELIISis

 

Vastavalt

vajadusele

Tervisestendide/-nurkade väljapanekud rühmaruumides

Rühmaõpetajad,

„Tervisemarjad“

Lähtuvalt rühma terviseteemadest

 

Vastavalt vajadusele

Terviseteemalise lastekirjanduse ja metoodiliste vahendite soetamine/ koostamine

Õppejuht, direktor,

„Tervisemarjad“

 

 

Vastavalt vajadusele

TM koosolekud

Õppejuht

Vähemalt 1 x kvartalis

September

14.

Eesti toidu kuu

VVV SA lasteaedade ühismatk

Direktor, rühmaõpetajad

(Liblikad, Tammekesed,

Rõõmuritsikad)

Kajastub ELIISis

 

 

 

26.

28.

29.

Üleeuroopalise spordinädala raames Pihlakobara spordipäevad:

Hellenurme

Aakre

Rõngu

 

 

 

Liikumisõpetaja,

rühmaõpetajad

 

 

 

Kajastub ELIISis

29.

Maailma Südamepäev

„Tervisemarjad“,

rühmaõpetajad

Kajastub ELIISis

Oktoober

 

Vaimse tervise kuu

Vaimse tervise vitamiinide test

https://peaasi.ee/vitamiinitest/ 

 

Personal, lapsevanemad

 

3.-7.

Leivanädal „Viguriga võileib“

Rühmaõpetajad, lapsevanemad

Kajastub

ELIISis

4.

„Õpin õues, tervis põues“

Korraldaja Rõngu Lasteaed Pihlakobar

Õppejuht, direktor,

rühmaõpetajad,

liikumisõpetaja

Kajastub

ELIISis

10.

Vaimse tervise päev

„Tervisemarjad“,

rühmaõpetajad

Kajastub

ELIISis

11.

TEL/TEK XIII Sügiskool

„Tervisemarjad“

 

 

Evakuatsiooniõppus

Direktor

 

24.-27.

„Kaisukaru 120“ kunstikonkursi, näituse ja vastuvõtu korraldamine

Õppejuht, „Tervisemarjad“,

muusikaõpetaja

 

Oktoober- märts 2023

Osalemine hambapesu-kampaanias „Suukool võitleb suukollidega“ 

Rühmaõpetajad

(Rõõmuritsikad)

Kajastub

ELIISis

November 16.

 

Rahvusvaheline sallivuse päev

 

„Tervisemarjad“,

rühmaõpetajad

 

Kajastub

ELIISis

24.

Tartu maakonna lasteaedade sügisene spordipäev TÜ Spordihallis

Liikumisõpetaja,

rühmaõpetajad

(Liblikad, Tammekesed, Rõõmuritsikad)

Kajastub

ELIISis

Detsember

 

Aeg maha – laululõunad jõuludeks

Muusikaõpetaja

 

 

Jõulukaartide meisterdamine Rõngu ja Hellenurme hooldekodu elanikele, kontsert

Rühmaõpetajad,

muusikaõpetaja

 

Kajastub

ELIISis

Jaanuar

 18.

 

 

Lumememmepäev

 

Liikumisõpetaja,

rühmaõpetajad

 

Kajastub

ELIISis

20.

Ülemaailmne kallistamise päev

„Tervisemarjad“, rühmaõpetajad

Kajastub

ELIISis

Veebruar

14.

 

Sõbrapäev

 

Rühmaõpetajad

Kajastub

ELIISis

20.-22.

Vastlapäev

Liikumisõpetaja,

rühmaõpetajad

Kajastub

ELIISis

Märts

8.

 

Naistepäev

 

„Tervisemarjad“,

direktor

 

 

22.

 

Ülemaailmne veepäev

 

„Tervisemarjad“,

rühmaõpetajad

 

Kajastub

ELIISis

Aprill

6.

 

Lihavõtted

 

Rühmaõpetajad,

„Tervisemarjad“

 

Kajastub

ELIISis

17.- 21.

Südamenädal

Üritus personalile

Rühmaõpetajad

„Tervisemarjad“, direktor

Kajastub

ELIISis

Mai

9. 

Tartu maakonna lasteaedade kevadine spordipäev Tamme staadionil


 

Liikumisõpetaja,

rühmaõpetajad


 

Kajastub

ELIISis


15.

16.

17.


Koolieelikute rattapäev

Rõõmuritsikad

Liblikad

Tammekesed


(Liblikad, Tammekesed, Rõõmuritsikad)

Liikumisõpetaja,

rühmaõpetajad


Kajastub

ELIISis

 

22.

23.

24.

Kevadised spordipäevad

Hellenurme

Rõngu

Aakre

 

Liikumisõpetaja,

rühmaõpetajad

Kajastub

ELIISis

Juuni

1.

 

Lastekaitsepäev

 

Rühmaõpetajad

Kajastub

ELIISis

5.

Maailma Keskkonnapäev

„Tervisemarjad“,

rühmaõpetajad

Kajastub

ELIISis

9.

Piimapäev

„Tervisemarjad“,

rühmaõpetajad

Kajastub

ELIISis