RÕNGU LA PIHLAKOBARTervisemeeskonda kuuluvad:

1.

Tervisemeeskonna juht – Epp Väikene

Õppejuht/liikumisõpetaja

2.

Ene Kipper

Mesimummide rühma õpetaja abi

3.

Karmen Meister

Lepatriinude rühma õpetaja abi

4.

Marju Hurt

Liblikate rühma õpetaja abi

5.

Riina Ostrak

Õnnetriinude rühma õpetaja

6.

Helen Salumaa

Õiepõrnikate rühma õpetaja (Hellenurme maja esindaja)

7.

Käthlin Naarisma

Muusikaõpetaja

 8.

Erle Oras

EripedagoogIga tervist väärtustav "pihlamari" (laps, töötaja, lapsevanem):
  • hoolib enda ja teiste tervisest ja viibib lasteaias tervena
  • on eeskujuks ja innustab ka teisi tervisliku eluviisi põhimõtteid järgima
  • liigub igapäevaselt värskes õhus
  • sööb tervislikku toitu
  • soodustab oma käitumisega positiivset suhtlust
  • hoiab tasakaalu töö/õppimise ja puhkuse vahel


TEGEVUSPLAAN 2021-22 õppeaastal

Teostamise

aeg

Tegevus

Läbiviija-vastutaja

Märkused

Pidev

Virgutusvõimlemine lastele

Rühmaõpetajad

Kajastub ELIISis

Pidev

Lapse rühi jälgimine (kehaasend eri tegevuste puhul; sobivad jalanõud; kasvule vastav mööbel).

Rühma meeskond/

liikumisõpetaja

Koostöös lastevanematega

2-3 x

nädalas

Liikumismängu läbi viimine lastega, soovitavalt laste õues oleku ajal.

Rühmaõpetajad

 

Kajastub

ELIISis

Vähemalt 1 x kuus

Jalutus- ja õppekäigud, matkad loodusesse

Rühmaõpetajad/

liikumisõpetaja

Kajastub

ELIISis

Vähemalt

1 x kuus

Kokandustegevused

Rühmaõpetajad

Kajastub

ELIISis

1 x nädalas

Tervise- või liikluskasvatuse teema süvendatud käsitlemine lõimitud õppetegevusena (Lisa 1)

Rühmaõpetajad

Kajastub

ELIISis

 

1 x nädalas

Tegevused vee-liiva-savitoas

Rühmaõpetajad

Kajastub ELIISis

1 x kuus

Tervisestendide/-nurkade väljapanekud rühmaruumides

Rühmaõpetajad/TM (Tervisemeeskond)-liige

Lähtuvalt rühma terviseteemadest

Vastavalt vajadusele

TM koosolekud

TM- juht

Vähemalt 1 x kvartalis

September

14.-16.

Üleeuroopalise spordinädala raames toimuv

Lasteaia spordipäev „Terves kehas terve vaim“ personalile

 

Liikumisõpetaja/TM

 

Oktoober

19.

 

Evakuatsiooniõppus

 

Direktor

 

Oktoober- märts

Osalemine Suukooli hambapesu-kampaanias „Suukool võitleb suukollidega“ 

Rühmaõpetajad

Õnnetriinud

Lepatriinud

Rõõmuritsikad

11.

Vaimse tervise päev

TM

Kajastub

ELIISis

November 16.

24.

 

Rahvusvaheline sallivuse päev*

Kadrijooks personaliga

 

TM

 

*Kajastub

ELIISis

Detsember

 

Aeg maha – laululõunad jõuludeks

Muusikaõpetaja/TM

 

Jaanuar

 

21.

 

Õpikeskkonna hindamine Ülemaailmne kallistamise päev*

 

Direktor/

TM

 

Kajastub

ELIISis

Märts

22.

Ülemaailmne veepäev

TM

Kajastub

ELIISis

Aprill

1.

11.- 14.

 

Naljapäev lõbusate mängudega* Südamenädala raames üritus personalile

 

TM

 

Kajastub

ELIISis